UBA

顯示學年度
2019年1月20日 Sunday

Jan.20

04:30 PM

@臺北體育館4

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3

Jan.20

04:30 PM

@臺北體育館1

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3

Jan.20

06:00 PM

@臺北體育館1

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3

Jan.20

06:00 PM

@臺北體育館4

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3

Jan.20

07:30 PM

@臺北體育館1

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3

Jan.20

07:30 PM

@臺北體育館4

預賽

1 2 3 4 OT OT2 OT3