UBA

顯示學年度

世新大學

台北市文山區木柵路一段17巷1號

http://www.shu.edu.tw

歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 隊碼 背號 年級
109 世新大學 廣播電視電影學系電影組 10150101 8 四年級
108 世新大學 廣播電視電影學系電影組 10150101 17 三年級
106 世新大學 廣播電視電影學系電影組 10151 8 一年級
球員圖片

陳建鴻 #8

身高:186.00
體重:80.00
科系:廣播電視電影學系電影組
年級:四年級
學年度:109
畢業高中:泰山高中

全學年度個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 39-70 6-24 11-23 45 4 15 0 107
排名 18 92 136 84 154 53 135 63
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
{{item.RaceName}} {{item.Date | date:'yy/MM/dd' }} {{item.OPP}} {{item.RS}} {{item.SCORE}} {{item.TimeTOT}} {{item.FGMA}} {{item.FGMAPercentage}} {{item.ThreePMA}} {{item.ThreePercentage}} {{item.FTMA}} {{item.FTMAPercentage}} {{item.OFF}} {{item.DFF}} {{item.TOT}} {{item.AST}} {{item.ST}} {{item.BS}} {{item.TO}} {{item.PF}} {{item.PTS}}
TOTAL 56-104 53.8 7-31 22.6 11-27 40.7 28 39 67 16 24 0 20 40 144
AVG 2.3-4.3 0.3-1.3 0.5-1.1 1.2 1.6 2.8 0.7 1 0 0.8 1.7 6
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
{{item.RaceName}} {{item.Date | date:'yy/MM/dd' }} {{item.OPP}} {{item.RS}} {{item.SCORE}} {{item.TimeTOT}} {{item.FGMA}} {{item.FGMAPercentage}} {{item.ThreePMA}} {{item.ThreePercentage}} {{item.FTMA}} {{item.FTMAPercentage}} {{item.OFF}} {{item.DFF}} {{item.TOT}} {{item.AST}} {{item.ST}} {{item.BS}} {{item.TO}} {{item.PF}} {{item.PTS}}
TOTAL 39-70 55.7 6-24 25 11-23 47.8 17 28 45 4 15 0 10 24 107
AVG 2.6-4.7 0.4-1.6 0.7-1.5 1.1 1.9 3 0.3 1 0 0.7 1.6 7.1
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
{{item.RaceName}} {{item.Date | date:'yy/MM/dd' }} {{item.OPP}} {{item.RS}} {{item.SCORE}} {{item.TimeTOT}} {{item.FGMA}} {{item.FGMAPercentage}} {{item.ThreePMA}} {{item.ThreePercentage}} {{item.FTMA}} {{item.FTMAPercentage}} {{item.OFF}} {{item.DFF}} {{item.TOT}} {{item.AST}} {{item.ST}} {{item.BS}} {{item.TO}} {{item.PF}} {{item.PTS}}
TOTAL 11-23 47.8 1-6 16.7 0-4 0 8 5 13 8 7 0 8 10 25
AVG 1.6-3.3 0.1-0.9 0-0.6 1.1 0.7 1.9 1.1 1 0 1.1 1.4 3.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
{{item.RaceName}} {{item.Date | date:'yy/MM/dd' }} {{item.OPP}} {{item.RS}} {{item.SCORE}} {{item.TimeTOT}} {{item.FGMA}} {{item.FGMAPercentage}} {{item.ThreePMA}} {{item.ThreePercentage}} {{item.FTMA}} {{item.FTMAPercentage}} {{item.OFF}} {{item.DFF}} {{item.TOT}} {{item.AST}} {{item.ST}} {{item.BS}} {{item.TO}} {{item.PF}} {{item.PTS}}
TOTAL 6-11 54.5 0-1 0 0-0 0 3 6 9 4 2 0 2 6 12
AVG 3-5.5 0-0.5 0-0 1.5 3 4.5 2 1 0 1 3 6